• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Právo obchodních společností

  • Právní pomoc při zakládání všech forem obchodních společností a organizačních složek, včetně přípravy zakladatelských dokumentů a stanov
  • Právní pomoc při zajištění podnikatelských oprávnění nezbytných pro činnost podnikatele a zápisu nově založených obchodních společností a družstev do obchodního rejstříku a registraci u příslušného finančního úřadu
  • Zastupování v řízení před rejstříkovým soudem o zápisu změny v obchodních společnostech do obchodního rejstříku, včetně změny výše základního kapitálu
  • Právní poradenství při převodu akcií a obchodních podílů
  • Právní poradenství týkající se problematiky vedení obchodní společnosti, včetně přípravy a revize smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů a jiných orgánů společností
  • Právní pomoc při zrušení a likvidaci obchodních společností
  • Právní poradenství v oblasti problematiky bytových družstev, včetně kontroly stanov, organizace členských schůzí a schůzí představenstva a zastupování před správními orgány