• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Insolvenční právo

  • Komplexní právní poradenství v oblasti úpadkového práva, včetně posouzení případných rizik vyplývajících z právní úpravy insolvenčního řízení (neplatnost a neúčinnost právních úkonů, zajištění závazkových vztahů)
  • Právní služby pro klienty v postavení dlužníka: posouzení úpadku dlužníka a způsobu řešení úpadku dlužníka, ochrana dlužníka před tzv. šikanózními návrhy, podání návrhu na povolení oddlužení, podání návrhu na moratorium
  • Právní služby pro klienty v postavení věřitele: posouzení úpadku smluvního partnera a zhodnocení možných právních rizik, uplatnění pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení a ve věřitelských orgánech, podání excindační žaloby a žaloby na popření pohledávky jiného věřitele