• Správná volba advokáta Vám zajistí klid a bezpečí pro Vaše podnikání! 

Trestní právo

*** Deutsche version ***
  • Obhajoba v trestním řízení
  • Zastupování odsouzeného v navazujícím řízení, včetně řízení o náhradě škody, řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • Právní pomoc ohledně podmíněného upuštění od potrestání
  • Právní pomoc při zahlazení odsouzení
  • Zastupování poškozených v trestním řízení
  • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů ohledně možného spáchání trestného činu